Post-turystyka, koniec turystyki jaka znamy: Marysia Zlonkiewicz at TEDxPoznan


5711 views    575 likes

Czy podróżujesz ze świadomością podlegania procesom psychologicznym, komercyjnym i ideologicznym? Dla post-turysty mieszkańcy innych państw to partnerzy, a nie obsługa czy element krajobrazu. Post-turystyka to aktywny wpływ na kształt turystyki.

Marysia Złonkiewicz to bałkanistka, kulturoznawczyni, teoretyk turystki i podróżniczka. Razem z Pawłem Cywińskim stworzyła nowatorski projekt post-turysta.pl zrzeszający najwybitniejszych polskich badaczy turystyki. Ich celem jest wyjaśnianie złożoności zjawisk i mechanizmów, którym podlegają wszyscy turyści podróżujący w odległe miejsca na świecie. Naukowo Marysia zajmuje się problematyką współczesnych relacji międzykulturowych, teorią stereotypizacji w turystyce, oraz przemianami islamu bośniackiego. Mieszkała i odwiedzała Azję Południowo-Wschodnią, Róg Afryki, Bliski Wschód i Bałkany.

_______________________________________________
Are you aware that you are a subject to the wide range of processes (psychological, commercial and ideological) when travelling? For the post-tourist the inhabitants of other countries are trading partners -- not a service or part of the landscape. Post-tourism has a crucial impact on the form of tourism.

Marysia Złonkiewicz is the cultural expert at Balkan studies, tourism theorist and a world traveler. Together with Paweł Cywiński she has created the innovative post-turysta.pl project consociating the leading Polish tourism researchers. Their aim is to explain the variety of mechanisms to which all the tourists travelling to far-flung places are exposed. In her scientific work, Marysia deals with the problems of contemporary cross-cultural relations, stereotyping theory in tourism, and transformations of the Bosnian Islam. She lived and visited Southeast Asia, the Horn of Africa, the Middle East and the Balkans.

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and regulations)


TEDx Talks

6763733
Subscribers
1330459786
ViewsTEDx is an international community that organizes TED-style events anywhere and everywhere -- celebrating locally-driven ideas and elevating them to a global stage. TEDx events are produced independently of TED conferences, each event curates speakers on their own, but based on TED's format and rules.