รับฟังทางยูทูป http://youtu.be/G82N-xe7CQY
ดาวน์โหลดเพื่อการเผยแพร่ http://www.mediafire.com/?3xv35df31hlo5i1


-----------------------------------------------
สามสิบคำถามสำหรับคนรักเจ้า
http://piangdin2012.blogspot.com/2013/11/30.html
https://www.youtube.com/watch?v=4OY78hLi6io&list=TLYPVFrRKzBH93cu9PwH6ez5sU182DxlDW
_
สนับสนุนการเผยแพร่โดย
มหาวิทยาลัยประชาชน และเครือข่าย
เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ความจริง
เพื่อสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตย ด้วยสันติวิธี
Truth, Peace, Revolution, Universal Human Rights, Democracy

เครือข่ายภาคี: นปช.ยูเอสเอ สถานีวิทยุชุมชนโล่เงิน เรดเรดิโอ และเครือข่ายอื่น ๆ ทั่วโลก
_
ความรักสถาบันกษัตริย์ไทย ผมยอมรับว่า เกินปฏิเสธครับ
มีหลักฐานที่พี่น้องร่วมชาติได้รวบรวมมา เกี่ยวกับการจัดงบประมาณเชิดชูสถาบันฯ ดังนี้ครับ (รักมากจริงนะ จุ๊บ ๆ เด็กโง่คนดีของฉาาานน)

"งบประมาณสำหรับรักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์" (ตามร่าง พรบ.งบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑.๓ หมื่นล้านบาท) ซอยให้เห็นภาพพจน์ ก็คิดเป็นค่ารักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์ :
- เดือนละ ๑,๑๕๕,๘๐๕,๐๑๗ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนห้าพันสิบเจ็ดบาท)
- วันละ ๓๗,๙๙๙,๐๖๙ บาท
- ชั่วโมงละ ๑,๕๘๓,๒๙๔ บาท
- นาทีละ ๒๖,๓๘๘ บาท
- วินาทีละ ๔๔๐ บาท

(Credit: Phuttipong Ponganekgul)
___">

การล่มสลายของ "ราชวงศ์จักรี"??-บทเรียนจากเนปาล โดย ดร. เพียงดิน รักไทย


36844 views    113 likes

การล่มสลายของ "ราชวงศ์จักรี"??-บทเรียนจากเนปาล โดย ดร. เพียงดิน รักไทย
รับฟังทางยูทูป http://youtu.be/G82N-xe7CQY
ดาวน์โหลดเพื่อการเผยแพร่ http://www.mediafire.com/?3xv35df31hlo5i1


-----------------------------------------------
สามสิบคำถามสำหรับคนรักเจ้า
http://piangdin2012.blogspot.com/2013/11/30.html
https://www.youtube.com/watch?v=4OY78hLi6io&list=TLYPVFrRKzBH93cu9PwH6ez5sU182DxlDW
_
สนับสนุนการเผยแพร่โดย
มหาวิทยาลัยประชาชน และเครือข่าย
เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ความจริง
เพื่อสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตย ด้วยสันติวิธี
Truth, Peace, Revolution, Universal Human Rights, Democracy

เครือข่ายภาคี: นปช.ยูเอสเอ สถานีวิทยุชุมชนโล่เงิน เรดเรดิโอ และเครือข่ายอื่น ๆ ทั่วโลก
_
ความรักสถาบันกษัตริย์ไทย ผมยอมรับว่า เกินปฏิเสธครับ
มีหลักฐานที่พี่น้องร่วมชาติได้รวบรวมมา เกี่ยวกับการจัดงบประมาณเชิดชูสถาบันฯ ดังนี้ครับ (รักมากจริงนะ จุ๊บ ๆ เด็กโง่คนดีของฉาาานน)

"งบประมาณสำหรับรักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์" (ตามร่าง พรบ.งบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑.๓ หมื่นล้านบาท) ซอยให้เห็นภาพพจน์ ก็คิดเป็นค่ารักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์ :
- เดือนละ ๑,๑๕๕,๘๐๕,๐๑๗ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนห้าพันสิบเจ็ดบาท)
- วันละ ๓๗,๙๙๙,๐๖๙ บาท
- ชั่วโมงละ ๑,๕๘๓,๒๙๔ บาท
- นาทีละ ๒๖,๓๘๘ บาท
- วินาทีละ ๔๔๐ บาท

(Credit: Phuttipong Ponganekgul)
___


มหาวิทยาลัยประชาชน Official

0
Subscribers
67353228
ViewsTPRUD- Thai People's Revolutionary University for Democracy (http://tprud.org) หรือ มหาวิทยาลัยประชาชน มหาวิทยาลัยของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน บนหลักเสรีประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล